« હકોબા સાડી | Main | નાનપણની વાતો »

February 01, 2005

મકરંદ દવે નું નિધન શબ્દો સ્તબ્ધ

(Makrand Dave - Zindagi ni aa majal ma. Poems in Gujarati. Literature and art site)

February 1, 2005 in કવિતા (kavita), સમાચાર (samachar) | Permalink

Comments

Char din Aykha nu sadu sarveiyu


Jindgini chalniman aje to ghaun rahi gaya chhe
ane kankra hata te khari gaya chhe

Posted by: Deepikaa | Feb 2, 2005 3:25:39 PM

Amari zindgithi e ramat kevi rami betha
ame pan e ramatna ketla ghavo khami betha

are! a lok pan aje na jane thai gaya keva
na lage koine ke tyan kharekhar admi betha

********

ame vatavan same thaya to a dasha thai chhe
jivanna harkadam par bas amone to saja thai chhe

ghani unchi divalo a jamanae chanavi chhe
kari jo todvani vaat, to duniya khafa thai chhe

Posted by: Deepikaa | Feb 2, 2005 3:10:46 PM

The comments to this entry are closed.