« માલા કાપડિયા | Main | વેલેંનટાઇન ડે »

February 13, 2005

અવિનાશ વ્યાસ - માડી તારું કંકુ ખર્યુ

માડી તારું કંકુ ખર્યુ ને સુરજ ઊગ્યો,
નભમાંથી જાણે પ્રભુતાએ પગ મુક્યો
   કંકુ ખર્યુ ને સુરજ ઊગ્યો .... માડી તારું કંકુ

મંદિર સરજાવ્યું ને ઘંટારવ ગાજ્યો,
નભનો ચંદરવો માએ આંખ્યુંમાં આંજ્યો,
દિવો થાવા મંદિરનો ચાંદો આવી પૂગ્યો
    કંકુ ખર્યુ ને સુરજ ઊગ્યો .... માડી તારું કંકુ

માવડીના રથના ઘૂઘરા બોલ્યા,
અજવાળી રાતે માએ કુમકુમ વેર્યા,
ગગનનો ગરબો માના ચરણોમાં જુક્યો,
    કંકુ ખર્યુ ને સુરજ ઊગ્યો .... માડી તારું કંકુ

   - અવિનાશ વ્યાસ (Avinash Vyas Madi Taru Kanku. Garba in Gujarati. Literature and art site)

February 13, 2005 in ગરબા - રાસ (garba- raas) | Permalink

Comments

when i listen to this prarthana, I was really
shocked by the words used by shri Avinash Vyas.
No one can use better words then Mr. Avinsh Vyas
congratulations...

Posted by: nilesh vyas | Oct 25, 2005 9:25:22 AM

one of the basic song in Gujarati sugam sangeet.

Posted by: tuhin | Sep 11, 2005 10:09:16 AM

માતાજી ની બહુ જ સરસ આરતી. આપનો ખુબ આભાર આ મુકવા માટે.

Posted by: મિત્ર | Feb 18, 2005 7:35:27 AM

The comments to this entry are closed.