« વેલેંનટાઇન ડે | Main | નરસિંહ મહેતા - વૈષ્ણવ જન »

February 15, 2005

જગદીશ જોષી - અમે

ખોબો ભરીને અમે એટલું હસ્યાં
      કે કુવો ભરીને અમે રોઇ પડયાં.

ખટમીઠાં સપનાંઓ ભૂરાં ભૂરાં
કુંવારાં સોળ વરસ તૂરાં તૂરાં
અમે ધુમ્મસના દરિયામાં એવાં ડૂબ્યાં
      કે હોડી-ખડક થઇ અમને નડયાં.

કયાં છે વીંટી અને કયાં છે રૂમાલ?
ઝૂરવા કે જીવવાનો કયાં છે સવાલ !
કૂવો ભરીને અમે એટલું રડયાં
      કે ખોબો ભરીને અમે મોહી પડયાં.

      - જગદીશ જોષી (Jagdish Joshi - Amae. Poems in Gujarati. Literature and art site)

February 15, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8346a5a5b69e2

Listed below are links to weblogs that reference જગદીશ જોષી - અમે:

Comments

why can't we copy and pate this songs?? when i try to select it or right click on it, it says "2005 SV all rights reserved". my computer doesn't have "gujarati" fonts in it. and i love this geets. but i can't save it on my hard disk because i can't copy and paste it. please i request u to do something about it.
Thank you.

Posted by: Shruti | Apr 2, 2005 1:34:22 PM

This website made my sunday morning. I am thrilled to see Gujarati literature on the net.
It needs to be expanded to reach many people. If I can do anything, please contact me at GJGandhi@gmail.com
Gaurang

Posted by: Gaurang | Feb 27, 2005 11:16:21 AM

hi SV.

કોઇ આ ગીત નો અર્થવિસ્તાર લખી શકે? આ ગીત મને ગમે છે... બહુ નાનપણમાં આ ગીત હુ શીખ્યો હતો. પણ મને એનો અર્થ બરાબર ખ્યાલ નથી આવતો.

આભાર.

Posted by: સ્પંદન | Feb 23, 2005 8:23:02 PM

બહુ જ પસંદ આવ્યું. આ ગીત બહુ વર્ષો પછી પુન: સ્મરણપટલ પર છવાઈ ગયું. બહુ જ સરસ!!!!!!!

Posted by: Jaymala | Feb 18, 2005 5:44:52 AM

Interesting but I am not sure if I understand it completely.

JD
P.S.: Why your comments are not displayed in order they were posted?

Posted by: JD | Feb 15, 2005 5:34:52 PM

Superb choice SV, this poem is a penetrating and somewhat disturbing summary of the transient triumphs and enduring disappointments of life. It swathes the ephemeral nature of joy and sorrow in simple words, the author seems to point to the value of both, tolerance and love. Worth learning by heart and reciting. Thank you.

Posted by: Manish | Feb 15, 2005 4:49:40 PM

excellent SV - I love Jagdish Joshi -He is one of my favourite poets - It brought my old memories of last meeting with him at his place before his death.

Posted by: Deepikaa | Feb 15, 2005 6:50:06 AM

The comments to this entry are closed.