« અખો - છપ્પા (એક મૂરખને એવી ટેવ) | Main | વિચાર્યુ ના »

February 26, 2005

તમે ચતુર કરો વિચાર

ચાર ખૂણાનું ચોખંડુ
અધ્ધર ઉડે જાય
રાજા પૂછે રાણીને
આ ક્યુ જનાવર જાય
(પતંગ)

પડી પડી પણ
ભાંગી નહી
કટકા થયા બે ચાર
વગર પાંખે ઉડી ગઇ
તમે ચતુર કરો વિચાર
(રાત) (uukhana in Gujarati. Literature and art site)

February 26, 2005 in ઉખાણા (uukhana), રમુજ (ramuj) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8346b763069e2

Listed below are links to weblogs that reference તમે ચતુર કરો વિચાર:

Comments

nice site!!! good job!
--------------------
http://membres.lycos.fr/messengermsnfr/

Posted by: belinda | Mar 15, 2005 7:27:24 PM

Hi Guys,
I just found very good Gujarati typing software call Gujaati Pad at www.gujaratibooks.com.
It's very easy to type in Gujarati using this software.

Posted by: Aasish Shah | Mar 14, 2005 2:44:00 AM

તમારો બ્લોગ તો દીવસ સુધારી નાખે છે.... :) આભર!

Posted by: મિત્ર | Mar 3, 2005 6:44:20 PM

Nice site in my native tongue gujarati - keep it up. Could include more quotes and shairies. Can I contribute from my collection? By the way I do nat have any gujarati fonts - shu hu aavi reete lakhi shaku?

Alpam

Posted by: Alpam | Feb 28, 2005 6:37:04 AM

hi,

Thanks for all your help. It worked out great. You can see the change on my page. Thanks to Chirayu as well. Actually very first day when I saw your blog I downloaded indic and IME software but the glitch was the final part where you actually run the keyboard. This is great as I can type phonetically. I guess with some practice it will be lot easier.

check http://drsiddharth.blogspot.com

One small glitch...yet to resolve, I changed my title from English to Gujarati and it appears perfect in IE but when viewed form firefox it does not look right...in any case I am going to keep in in Gujarati.


take care for now. Keep up the good work.

Dr. Siddharth Shah

Posted by: ડો. સિદ્ધાર્થ શાહ | Feb 27, 2005 2:19:53 PM

Hi SV-

I've received a query on my blog, from Dr. Siddharth Shah, who wants to know more about typing in Gujarati.

I'd appreciate it if you take the time to visit his blog and provide him with information on typing in Gujarati. Which software are you using? Is it Shree Lipi Software?

Visit Dr. Siddharth's Gujarati blog.
url: http://drsiddharth.blogspot.com/

Thanks for reading.

Have a nice day.

Regards,
Chirayu

Posted by: Chirayu | Feb 27, 2005 2:47:32 AM

The comments to this entry are closed.