« તમે ચતુર કરો વિચાર | Main | 'કલાપી' સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ - એક ઘા »

February 27, 2005

વિચાર્યુ ના

વિચાર્યુ ના લધુ વયમાં
પછી વિધા ભણ્યાથી શું ?
ખરે વખતે ન કીધું તું
પછી કીધું ન કીધું શું. (jodakna in Gujarati. Literature and art site)

February 27, 2005 in જોડકણા (jodakna), રમુજ (ramuj) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d834360dbb53ef

Listed below are links to weblogs that reference વિચાર્યુ ના:

Comments

Sachi vaat che!

Posted by: Dipti | Jul 25, 2005 10:11:48 AM

મારી બા આ મને રોજ સવારના શાળા જતાં પહેલા ગાતી.

Posted by: મિત્ર | Mar 3, 2005 6:42:10 PM

It looks good but unfortunately I don't know gujrati so can't understand any. I have also started one another blog in Hindi निठल्ला चिन्तन.

Posted by: Tarun | Feb 27, 2005 1:11:33 PM

Very nice! :)

JD

Posted by: JD | Feb 27, 2005 11:08:56 AM

The comments to this entry are closed.