« હિમાંશુ ભટ્ટ | Main | મકરંદ દવે નું નિધન શબ્દો સ્તબ્ધ »

February 01, 2005

હકોબા સાડી

કોઇ પણ 20 હકોબા સાડીઓ ફક્ત $500 માં (મૂળ કિંમત એકની $40 - $65)

(Hakoba sarees / saris)

February 1, 2005 in સમાચાર (samachar) | Permalink

Comments

गुजराती ब्लाग शुरू करने पर बधाई,
ब्लाग काफी अच्छा दिख रहा है.
काश! मै गुजराती पढ पाता.

फिर भी मेरे को अंग्रेजी मे जनवरी महीने की समरी भेजना मत भूलना

Posted by: जितेन्द्र चौधरी | Feb 1, 2005 12:53:28 PM

The comments to this entry are closed.