« તું હસે છે જ્યારે જ્યારે, | Main | નર્મદ - જય જય ગરવી ગુજરાત! »

March 16, 2005

કહે નેપોલિયન દેશને

કહે નેપોલિયન દેશને
કરવા આબાદાન
ભલું ભણાવો પુત્રીને
તો શાણી થાનાર. (jodakna / kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)

March 16, 2005 in કહેવતો (kahvatoe), જોડકણા (jodakna), બાળ ગીતો (bal geeto) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83544225769e2

Listed below are links to weblogs that reference કહે નેપોલિયન દેશને:

Comments

The comments to this entry are closed.