« ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ | Main | હરજીવન દાફડા - નીકળવું છે »

March 25, 2005

ઇન્તઝાર

જીદગી મારી આજ બની વિરાન છે ..
દિલમાં ઉઠયું આ તે કેવુ તુફાન છે ..
ઉજ્જડ રનમાં કાંટાલા ઠોરની માફક ઉભેલી હું ..
ખબર નથી ક્યાં સુધી ટકીશ?

March 25, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8350ed74f53ef

Listed below are links to weblogs that reference ઇન્તઝાર :

Comments

The comments to this entry are closed.