« તમારી ઉડતી જુલફો | Main | ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ »

March 23, 2005

મારા મરણ પર

મારા મરણ પર તમે આસું ન બહાવશો,
મારા મરણ પર દોસ્તો ગમ ન કરશો...
... મારી યાદ આવે તો સીધા ઉપર જ આવજો. (Humor / fun / shayari in Gujarati. Literature and art site)

March 23, 2005 in રમુજ (ramuj), શાયરી (shayari) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8343875e553ef

Listed below are links to weblogs that reference મારા મરણ પર:

Comments

are aato juni shayri thayi gayi .....sacchu kaho kyathi copy kari?

Posted by: namrata | Mar 29, 2005 12:36:35 PM

Hello SV
I am a regular viewer of your and Siddharths Blog.
I am working on a tool (in MS.net) which will create a JPEG file for the text , this will enable to see the Gujarati content in any of browser (independent of fonts probs)

I will mail you and will keep download on my site. do tell me if I can assist you more on this.

Posted by: Brijesh Pandya | Mar 28, 2005 1:57:01 AM

મુઆવ! મરે તમારા દુશ્મન,
આ ઉપર જસે તો બ્લોગ કોણ લખશે ?

Posted by: મિત્ર | Mar 26, 2005 8:51:23 AM

આ નાની રમૂજી શાયરી વાચવાંની મજા આવી પરંતુ વધારે મજા અભિપ્રાયો વાચવાંની આવી.


keep it up.

ડો. સિદ્ધાર્થ શાહ

Posted by: ડો. સિદ્ધાર્થ શાહ | Mar 25, 2005 7:00:13 PM

પહેલા તમે મરો તો ખરા, પછી જોઊ કે તમારી yaad આવે છે કે નહી

Posted by: તૂષાર | Mar 24, 2005 8:57:09 AM

Wah, wah! Hun upar aavi rahyo choon, jaldi thi!

Posted by: JD | Mar 23, 2005 1:43:07 PM

Aa to mari samajhma aavyu! Very funny!

Posted by: Arian | Mar 23, 2005 12:01:14 PM

funny!

Posted by: તૂષાર | Mar 23, 2005 9:45:19 AM

tamari sayari maja aavi gai !!!
aam ne aam lakhta rejo !
vehala uper na jaso !!

Posted by: ABDUL SAMAD KHATRI | Mar 23, 2005 9:10:25 AM

The comments to this entry are closed.