« કુમુદ પટવા - ક્યાં છે? | Main | દિવાબેન ભટ્ટ - લીલુંછમ »

March 30, 2005

પ્રેમ

હિન્દી પ્રેમી : ડારલીંગ મેરે કાન મેં કુછ હલકા સા,
                  કુછ નરમ સા,
                  કુછ નમકીન સા,
                  કુછ મીઠા સા કહો!
ગુજરાતી પ્રેમીકા : ઢોકળાં (Humor / fun / shayari in Gujarati. Literature and art site)

March 30, 2005 in રમુજ (ramuj) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8346e91f869e2

Listed below are links to weblogs that reference પ્રેમ:

Comments

Hahahaha.....Tusharbhai, you're so funny!

Posted by: Arian | Mar 30, 2005 10:50:14 AM

Be specific!

ખમણ ઢોકળા કહો !

Posted by: તૂષાર | Mar 30, 2005 10:19:07 AM

The comments to this entry are closed.