« ઝવેરચંદ મેઘાણી - ફાગણનો ફાગ | Main | પ્રેમ »

April 23, 2005

નિર્મિશ ઠાકર - નાપાસ વિધાર્થીઓને !

          - નિર્મિશ ઠાકર (Nirmish Thakar - Napas Vidhyarthi o ne . Poems in Gujarati. Literature and art site)

April 23, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83440b0bb53ef

Listed below are links to weblogs that reference નિર્મિશ ઠાકર - નાપાસ વિધાર્થીઓને ! :

Comments

Really enjoyed it, man!!! Thanks Nirmish and many thanks to you too SV.

Posted by: Mihir | Sep 13, 2005 11:48:39 AM

Very funny!

Posted by: તૂષાર | Apr 23, 2005 11:44:32 AM

The comments to this entry are closed.