« દેણદાર લેણદાર | Main | જયંત પાઠક -પ્રીત »

April 27, 2005

મીરાં બાઇ - આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં

          - મીરાં બાઇ (Mira Bai, Meera Bai, Meerabai, Mirabai - aayo vasant. Poems in Gujarati. Literature and art site)

April 27, 2005 in કવિતા (kavita), લોક સાહિત્ય (lok sahitya) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83545ae4869e2

Listed below are links to weblogs that reference મીરાં બાઇ - આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં :

Comments

The comments to this entry are closed.