« મીરાં બાઇ - આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં | Main | નિરંજન ભગત - ફરવા આવ્યો છું »

April 29, 2005

જયંત પાઠક -પ્રીત

એક એવી તે પ્રીત અમે કીધી
કે ઘૂંટમાં આખી પિયાલી પીધી !

          - જયંત પાઠક
(Jayant Pathak - Preet. Poems in Gujarati. Literature and art site)

April 29, 2005 in ગઝલ (ghazal) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d835188d9469e2

Listed below are links to weblogs that reference જયંત પાઠક -પ્રીત :

Comments

The comments to this entry are closed.