« 'કલાપી' સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ - આપની યાદી | Main | ચંદ્રકાંન્ત શેઠ - શોધતાં »

April 08, 2005

મોનીકા શાહ - તમે

નજરોથી અમારી વિંધાઇ ગયા તમે,
યાદમાં અમારી ડરી ગયા તમે,
વરસોથી મળવા આતુર થઇ ગયા તમે,
જોઇ ને અમને લાગણીમાં ભીંજાઇ ગયા તમે,
એ ભ્રમ હતો અમારો કે,
સપનોમાં અમારા ખોવાઇ ગયા તમે.

          - મોનીકા શાહ (Monica Shah - Tame. Poems / Shayari in Gujarati. Literature and art site)

April 8, 2005 in શાયરી (shayari) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8343bb8bb53ef

Listed below are links to weblogs that reference મોનીકા શાહ - તમે:

Comments

Keep it up. I enjoyed every bit of it. Sorry we were unable to read prior to this day because of persoanl reasons. We will continue reading and ope to see you sometime.

Posted by: Varsha Mehta | May 8, 2005 8:43:20 PM

You can't edit my comment like that! ;)

Posted by: JD | Apr 8, 2005 10:40:59 AM

Good one. I very much like it.

It's a good little poem! :)

JD

Posted by: JD | Apr 8, 2005 8:44:09 AM

The comments to this entry are closed.