« મોનીકા શાહ - તમે | Main | નિર્મિશ ઠાકર - ફલેટને ત્રીજે માળથી »

April 09, 2005

ચંદ્રકાંન્ત શેઠ - શોધતાં

શોધતો જેની પગલી, એનો મારગ શોધે મને;
એક્બેજાંને શોધતાં ગયાં દૂર, તો આવ્યાં કને.
         - ચંદ્રકાંન્ત શેઠ (Chandrakant Sheth - Shodhatoi. Poems in Gujarati. Literature and art site)

April 9, 2005 in શાયરી (shayari) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83473eea169e2

Listed below are links to weblogs that reference ચંદ્રકાંન્ત શેઠ - શોધતાં:

Comments

જીવન શોધવામાં જ ગયું, જે હતું તેની કિમત થઇ નહીં.

Posted by: મિત્ર | Apr 15, 2005 9:42:11 AM

The comments to this entry are closed.