« નિર્મિશ ઠાકર - ફલેટને ત્રીજે માળથી | Main | વજુ કોટક - પ્રભાતનાં પુષ્પો »

April 13, 2005

મૂળ રંગ

લાલ પીળો ને વાદળી
એ મૂળ રંગ કહેવાય
બાકીના બીજા બધાં
મેળવણીથી થાય. (Mool rang. Bal geet, jodakna, Poems in Gujarati. Literature and art site)

April 13, 2005 in જોડકણા (jodakna), બાળ ગીતો (bal geeto) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8343e095153ef

Listed below are links to weblogs that reference મૂળ રંગ:

Comments

To Manish,

For visible light mixing, RGB is the right model (hence your monitor uses RGB).
But for printed paper, historically RYB was used (including in your "Chitrakaam" classes).

The RYB model has since been corrected to CMY (Cyan, Magenta, Yellow) for prints.
Check this wiki page for more info.

http://en.wikipedia.org/wiki/RYB_color_model


Navu game aetlu janiye, pan balpan na jodakana na bhulay :-)

Great site, Keep it up.
Aavjo!

Posted by: Saanga | Apr 18, 2005 2:19:10 PM

RGB vs. RYB! Perhaps one of these two concepts is suspect.

Posted by: Manish | Apr 13, 2005 10:41:57 AM

The comments to this entry are closed.