« ચિનુ મોદી - ઇશ્વર સામે પડદો રાખવો એટલે આતમને ઓઝલમાં રાખવો | Main | દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર - જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ »

May 21, 2005

રાજેન્દ્ર શાહ - વૈશાખ લાલ


         - રાજેન્દ્ર શાહ (Rajendra Shah TVaishakLal.. Poems in Gujarati. Literature and art site)

May 21, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83511504253ef

Listed below are links to weblogs that reference રાજેન્દ્ર શાહ - વૈશાખ લાલ:

Comments

The comments to this entry are closed.