« હરીન્દ્ર દવે - વરસાદની મોસમ છે | Main | પ્રીતમ - હરિનો મારગ »

May 09, 2005

અશરફ ડબાવાલા - તે શું હતું?


          - અશરફ ડબાવાલા (Ashraf Dabaawalla- te shu hatu? Ghazals in Gujarati. Literature and art site)

May 9, 2005 in ગઝલ (ghazal) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83546100969e2

Listed below are links to weblogs that reference અશરફ ડબાવાલા - તે શું હતું? :

Comments

The comments to this entry are closed.