« પ્રીતમ - હરિનો મારગ | Main | મનહરલાલ ચોકસી મુનવ્વર - વૂક્ષની ડાળેથી ટહુકો ગયો »

May 12, 2005

ઉમાશંકર જોષી - ફાગ ખેલો


         - ઉમાશંકર જોષી (Umashankar Joshi - Faag Khelo. Poems in Gujarati. Literature and art site)

May 12, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83481621769e2

Listed below are links to weblogs that reference ઉમાશંકર જોષી - ફાગ ખેલો :

Comments

What a beautiful poem !
There is no doubt..this kind of poems can only be writen by Umashankar Joshi, Rajendra Shah and a very handful of other poets. The sound of 'pras' and and selection of words with inherent rhyme creats the feeling of 'FAgaNI'!

Posted by: Pancham Shukla | Jul 4, 2005 12:44:18 PM

The comments to this entry are closed.