« રાજેન્દ્ર શુકલા - તમને ખબર નથી | Main | રાજેન્દ્ર શાહ - વૈશાખ લાલ »

May 17, 2005

ચિનુ મોદી - ઇશ્વર સામે પડદો રાખવો એટલે આતમને ઓઝલમાં રાખવો

આગળ વાંચો ... (Vicharo news in Gujarati. Literature and art site)

May 17, 2005 in વિચારો (vicharo) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8347b4c2269e2

Listed below are links to weblogs that reference ચિનુ મોદી - ઇશ્વર સામે પડદો રાખવો એટલે આતમને ઓઝલમાં રાખવો:

Comments

Very nice blog. Keep up the good work.

zazi
http://www.zazi.com

Posted by: zazi | May 21, 2005 5:42:56 AM

The comments to this entry are closed.