« પ્રહલાદ પારેખ - ધરતીનાં તપ | Main | પ્રધુમ્ન તન્ના - ફૂલોને »

June 07, 2005

હરીન્દ્ર દવે - તમે કાલે નૈ તો


          -હરીન્દ્ર દવે (Harindra Dave - tame kaale nahi toe. Poems in Gujarati. Literature and art site)

June 7, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8347dc52669e2

Listed below are links to weblogs that reference હરીન્દ્ર દવે - તમે કાલે નૈ તો :

Comments

Your consistently good choice of poems is a joy.

Posted by: Manish | Jun 7, 2005 9:25:37 AM

The comments to this entry are closed.