« મકરંદ દવે - હવેલીની પાછળ નમ્યો ચાંદ કેરો | Main | વારતા રે વારતા »

July 12, 2005

ત્રિભુવનભાઈ વ્યાસ - ખિસકોલી

તું અહીંયાં રમવા આવ મઝાની ખિસકોલી
તું દોડ તને દઉ દાવ મઝાની ખિસકોલી

તું કેવી હસે ને રમે મઝાની ખિસકોલી
તારા કૂદકાતો બહુ ગમે મઝાની ખિસકોલી

તું જ્યારે ખિલખિલ ગાય મઝાની ખિસકોલી
તારી પૂંછડી ઊંચી થાય મઝાની ખિસકોલી

તારે અંગે સુંદર પટા મઝાની ખિસકોલી
તારી ખાવાની શી છટા મઝાની ખિસકોલી

તું ઝાડે ઝાડે ચડે મઝાની ખિસકોલી
કહે કેવી મઝા ત્યાં પડે મઝાની ખિસકોલી

બહુ ચંચળ તારી જાત મઝાની ખિસકોલી
તું ઉંદરભાઈની નાત મઝાની ખિસકોલી

તું અહીંયાં રમવા આવ મઝાની ખિસકોલી
તું દોડ તને દઉ દાવ મઝાની ખિસકોલી

          - ત્રિભુવનભાઈ વ્યાસ
(Tribhuvanbhai Vyas- Khiskoli. Poems in Gujarati. Literature and art site)

July 12, 2005 in બાળ ગીતો (bal geeto) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8344d5cc553ef

Listed below are links to weblogs that reference ત્રિભુવનભાઈ વ્યાસ - ખિસકોલી:

Comments

Wah! this and 'Ek Biladi' on your blog reminded me of Tribhuvanbhai.

Posted by: Abdul F Khatri | Aug 16, 2005 9:01:23 AM

There is casette called "Meghdhanush" with some of these poems. Composition is very melodious. Available in Ahmedabad, though. Composers are local favorites.

Posted by: SAP | Jul 13, 2005 5:27:39 PM

The comments to this entry are closed.