« મેહુલિયો | Main | કલ્પેન્દુ- કેવો છુટી ગયો »

August 07, 2005

હરીન્દ્ર દવે - અનહદનો સૂર


          -હરીન્દ્ર દવે (Harindra Dave - anhad no soor. Poems in Gujarati. Literature and art site)

August 7, 2005 in કહેવતો (kahvatoe) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83451b7f353ef

Listed below are links to weblogs that reference હરીન્દ્ર દવે - અનહદનો સૂર:

Comments

Good to see that you reposted the poem from my blog to give it a wider audience. I would appreciate if you would put a courtesy link back to my blog.

Link: http://gujaratipoetry.blogspot.com/2004_12_01_gujaratipoetry_archive.html

Posted by: Dhaval Shah | Aug 8, 2005 2:18:45 AM

The comments to this entry are closed.