« પંચમ શુકલ - સંવનન એક ઉખાણું | Main | અખો - છપ્પા (દેહાભિમાન હતું પાશેર) »

August 29, 2005

વેણીભાઇ પુરોહિત - સળગે છે તે ભડકો છે

સળગે છે તે ભડકો છે, ને પ્રગટે છે તે દીપ;
મલકે છે તે મોતી છે, ને ચળકે છે તે છીપ.

          -વેણીભાઇ પુરોહિત
(Vanibhai Purohit - salge chhe te. Shayari / Vicharo in Gujarati. Literature and art site)

August 29, 2005 in વિચારો (vicharo), શાયરી (shayari) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8351e434a53ef

Listed below are links to weblogs that reference વેણીભાઇ પુરોહિત - સળગે છે તે ભડકો છે:

Comments

The comments to this entry are closed.