« અનામિ - ' હા' 'ના' | Main | જયવતી કાજી - સુખનું સ્ટેશન »

October 18, 2005

અનામિ - ભુલ

અમારાથી આજ સુધી
"ભુલ" થી કઇ
"ભુલ" થઇ હોય
ભુલ સમજીને ભુલ ને
ભુલી જજો ભુલ નેજ
ભુલજો અમને નહીં

          - અનામિ (Aanami - Bhul. Ramuj in Gujarati. Literature and art site)

October 18, 2005 in રમુજ (ramuj) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83491d93569e2

Listed below are links to weblogs that reference અનામિ - ભુલ:

Comments

pahela to aa site mane khabar na hati pan jyare vanchi tyare etlo badho aanand thayo ke na poocho vat ,, khare khar khubaj saras site chay

anami ni bhul saras khoobaj saras chay "

Posted by: Harsh | Oct 20, 2005 12:39:45 PM

hii its really nice ,,
i like too much send me ur more that type of ur poem gazal. thank

Posted by: Harsh | Oct 20, 2005 12:22:17 PM

For SV is doing great thing to protect our gujarati literature.

Posted by: Mrugesh | Oct 19, 2005 10:41:29 AM

The comments to this entry are closed.