March 06, 2005

જમિયત પંડયા - હસતો રહ્યો

જીવતો દાટી કબરમાં એ પછી રડતાં રહ્યાં,
હું કબરમાં પણ, કરેલા પ્યાર પર હસતો રહ્યો.

         -જમિયત પંડયા (Jamiyat Pandya. Poems in Gujarati. Literature and art site)

March 6, 2005 in શાયરી (shayari), સુવાક્ય (suvakya) | Permalink | Comments (0) | TrackBack

March 05, 2005

'કિસ્મત' કુરેશી - સંબંધની ગાંઠો

કેટલી સંબંધની ગાંઠો જીવનના દોર પર
બાંધતાં બાંધી પછી છોડ્યા કરે, છોડ્યા કરે.

         - 'કિસ્મત' કુરેશી ('Kismat' Kureshi. Poems in Gujarati. Literature and art site)

March 5, 2005 in સુવાક્ય (suvakya) | Permalink | Comments (1) | TrackBack